– To przez wspólnotę człowiek wchodzi w życie wieczne – mówił w Poznaniu 27 grudnia 2017 r. do młodych wyjeżdżających na Europejskie Spotkanie Młodych w Bazylei metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski udzielił błogosławieństwa Polakom udającym się na spotkanie organizowane przez ekumeniczną wspólnotę z Taizé.

Młodzi z Poznania wzięli udział we Mszy św. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego. „Eucharystia jest w centrum życia chrześcijańskiego i ona przekazuje życie wieczne” – mówił do nich Metropolita Poznański.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski nawiązał podczas Mszy dla młodych udających się do Bazylei  do słów św. Jana Apostoła „głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione”. Przekonywał, że to właśnie we wspólnocie Kościoła uczestniczymy w darze życia wiecznego.

Abp Gądecki wspominał swój pierwszy pobyt w Taizé w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a także Europejskie Spotkanie Młodych w Poznaniu w 2009 r., podczas którego mieszkańcy Wielkopolski okazali uczestnikom ogromną gościnność goszcząc wszystkich we własnych domach (Polecamy —> Tak było w Poznaniu!)

40. Europejskie Spotkanie Młodych trwać będzie w Szwajcarii w Bazylei od 28 grudnia do 1 stycznia. Polacy, w liczbie ok. 4 900, stanowią w nim najliczniejszą grupę narodową. Stanowić będą jedną czwartą spośród ok. 20 tys. uczestników.

Zobacz więcej —> KAI ms, abd / Poznań / episkopat.pl: Abp Gądecki błogosławi Polakom jadącym na Europejskie Spotkanie Młodych