Kardynał Stefan Wyszyński udziela święceń kapłańskich Jerzemu Popiełuszce

W niedzielę 28 maja br. minęło 45 lat od dnia, w którym diakon Jerzy Popiełuszko przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

W dniu święceń kapłańskich, 28 maja 1972 r. kard. Wyszyński powiedział młodym księżom: „Każdy z was, drodzy neoprezbiterzy, będzie musiał pracować za dwóch (…) Idziecie w teren bardzo pracowity, gdzie trzeba będzie włożyć ogromnie dużo wysiłku, poświęcenia i ofiary. Życie wasze nie będzie miękkie”. Ksiądz Popiełuszko mocno wziął sobie te słowa do serca. Mimo słabego zdrowia, wbrew zaleceniom lekarzy, nie miał zamiaru oszczędzać sił. Wrażliwość na potrzeby ludzi poprowadziła go do bezgranicznego poświęcania im swojego czasu i sił, z czego wkrótce zasłynie. Zawsze był jednak świadom, że jest narzędziem w ręku Opatrzności. W swoim dzienniku zapisze 12 lat później: „Jak wiele potrafisz, Boże, zdziałać przez tak niegodne jak ja stworzenie. Dzięki Ci, Panie, że się mną posługujesz”.

Na obrazku prymicyjnym neoprezbiter Jerzy Popiełuszko napisał w roku 1972 słowa: „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc“, które wydały z czasem wspaniały owoc w jego posłudze, działalności i męczeństwie

Matka ks. Jerzego, Marianna Popiełuszko, z wielkim wzruszeniem przeżyła uroczystość i przez wiele lat przechowywała w domu zasuszony bukiet kwiatów, który dostała od syna po tamtej Mszy św.

„Niech Pan błogosławi Polskę dając jej kapłanów mających ducha ewangelicznego Popiełuszki” – kard. Joseph Ratzinger, 25 maja 2002 r.

Info za —> Popieluszko2017.pl: 45. rocznica święceń kapłańskich ks. Jerzego Popiełuszki – 28 maja 2017

fot. xj.popieluszko.pl