W Rydze, stolicy Łotwy, rozpoczyna się 39. Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé.

Ojciec Święty dziękuje wam, że wstaliście ze swojej kanapy, aby na wezwanie Ducha Świętego wyruszyć w tę pielgrzymkę zaufania. Młodzi chrześcijanie prawosławni, protestanci i katolicy, w tych dniach przeżywanych w atmosferze prawdziwego braterstwa pokazujecie, że pragniecie być protagonistami historii i nie chcecie pozostawić innym decyzji dotyczących waszej przyszłości.

– czytamy w liście do uczestników spotkania od papieża Franciszka.

Do uczestników 39. Europejskiego Spotkania Młodych w Rydze list skierował także prezydent RP Andrzej Duda:

Wierzę, że inicjatywy takie jak Europejskie Spotkanie Młodych nawiązywane wtedy przyjaźnie oraz doświadczenie ekumenicznej modlitwy łączącej chrześcijan różnych wyznań i narodowości pomagają budować świat bez wojen, terroryzmu, bezprawia i społecznej niesprawiedliwości.


 

39. Europejskie Spotkanie Młodych odbywa się w Rydze w  w dniach 28 grudnia br. – 1 stycznia 2017 r.

 

Źródło: www.taize.fr